Krov
Krov

Protipožární nátěry

Firma DANEK nabízí mj. provádění protipožárních nátěrů. Protipožární nátěry se nanášejí na hořlavé materiály, tj. kabely, dřevo, aby zabránily vypuknutí, eventuelně šíření vypuklého požáru. Dále se nanášejí na kovové konstrukce, které sice nejsou hořlavé, ale potřebují ochranu před vysokou teplotou a žárem. Poskytujeme také aplikace protipožárních ucpávek, tj. minerální vata, protipožární a silikonový tmel, které utěsňují kabelové prostupy a zabraňují šíření požáru skrz jednotlivé příčky.

Disponujeme materiály

 • Dexaflamm
 • Flamgard
 • Flamizol
 • Intumex

Všechny námi nabízené materiály mají atesty státní zkušebny a splňují bezpečnostní a hygienické normy. Ceny za provedení těchto nátěrů se odvíjejí od délky požární odolnosti, náročnosti a rozsahu jednotlivých akcí.

DEXAFLAMM

 • protipožární hmota pro ochranu kabelových rozvodů z PVC, resp. PE izolací, proti ohni a žáru

FLAMGARD

 • protipožární zpěnitelná nátěrová hmota k ochraně dřevěných konstrukcí

FLAMIZOL

 • zpěnitelná nátěrová hmota k ochraně ocelových konstrukcí a vzduchotechnického potrubí

INTUMEX

 • protipožární ucpávky k utěsňování prostupů jednotlivých kabelů či kabelových svazků ve stěnách a stropech
  • INTUMEX C - měkká ucpávka
  • INTUMEX KS 20 - tvrdá ucpávka
  • INTUMEX KS 30 - Intumex MW, Intumex S
  • INTUMEX PS 750/300 - protipožární vložky PTV